Cena za technickou diagnostiku

Cena Jiřího Dedrleho se uděluje jednotlivci, jako projev úcty
za z v l á š t n í přínos a výsledky práce
v technické diagnostice vedoucí k prosperitě oboru.

Držitelé 2021

Ing. Ladislav Ondřej

Ing. Ivana Václavíčková

doc. Ing. Petr Kozák, CSc.

Držitelé 2022

Ing. Jiří Hřivnáč

doc. Ing. František Helebrant, CSc.

Držitelé 2023

Ing. Jan Škarka

Ing. Jiří Svoboda

Ing. Pavel Špondr

Antonín Šrédl