Tyto stránky se věnují tribotechnice a tribodiagnostice.

Jsou iniciovány skupinou Tribodiganostiky při ATD ČR, z.s.

Chceme přinášet nové informace o mazivech a konaných akcích.


Chystáme!

více informací v sekci plánované akce

Prolongace 2023

a

Konference Tribotechnika v provozu a údržbě

Hotel Devět Skal

6. - 8. listopadu 2023


Tribotechnická diagnostika je jednou z metod bezdemontážní technické diagnostiky využívající maziva jako média pro získání informací o dějích a mechanických změnách v technických systémech, u nichž jsou maziva aplikována. Jejím posláním je zjišťovat, vyhodnocovat a oznamovat výskyt cizích látek v mazivu, a to jak z hlediska kvantitativního, tak také kvalitativního. Tribotechnická diagnostika se tak stává účinným a objektivním nástrojem sledování procesu opotřebení mechanických systémů s předpokladem vhodného využívání maziv.