Tyto stránky se věnují tribotechnice a tribodiagnostice.

Jsou iniciovány skupinou Tribodiganostiky při ATD ČR, z.s.

Chceme přinášet nové informace o mazivech a konaných akcích.


Budoucí akce

Prolongace a konference Tribotechnika v provozu a údržbě 2024

Prololongace 4.11.2024

Konference 5. - 6.11.2024

Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy


Tribotechnická diagnostika je jednou z metod bezdemontážní technické diagnostiky využívající maziva jako média pro získání informací o dějích a mechanických změnách v technických systémech, u nichž jsou maziva aplikována. Jejím posláním je zjišťovat, vyhodnocovat a oznamovat výskyt cizích látek v mazivu, a to jak z hlediska kvantitativního, tak také kvalitativního. Tribotechnická diagnostika se tak stává účinným a objektivním nástrojem sledování procesu opotřebení mechanických systémů s předpokladem vhodného využívání maziv.